Mirtazapin, bir tetrasiklik antidepresan s?n?f?na aittir. Bu ilac oncelikle depresyonu tedavi etmek icin kullan?l?r. Diger durumlarda da uygulanabilir.
Mirtazapin almadan once, alerjiniz varsa doktorunuza veya eczac?n?za soyleyiniz; veya baska alerjiniz varsa.